Info

Facebook  Surfjoint Q-SURF Junior Surfskole ADGANG TIL KLUBBEN BOOK SUP TRAILER

Vandet Sø

Vandet Sø

Fra 1. april til og med 1. oktober er det tilladt at windsurfe på dele af Vandet Sø. Det er en endelig kendelse, og Thisted Kommune har nu det lavet det endelige projekt færdigt.  Dog arbejdes det på en nemmere adgang fra Broen og til vandet..

Vi samarbejder med kommunen og lodsejerne omkring projektet, og vores ønske – nu og for fremtiden – er, at søen bliver benyttet på en ordentlig og respektfuld måde over for alle involverede parter. Vi glæder os til at få den endelige løsning på plads over de næste par, år og skabe et godt og sundt tilbud for vores medlemmer, og besøgende omkring Vandet Sø. Find løbende info på siden her…

Se hele fredningen her. Klik på billedet for at se det område hvor det er tilladt at windsurfe (det skraverede). Markeringsbøjer er lagt ud, og de linjer skal overholdes. Kitesurfing er forbudt på hele søen

vandetfredning

Om Surfklubben NASA

NASA er en surf, kite- og windsurf klub i Thy. Klubben er speciel, fordi vi med base i Klitmøller ligger i hjertet af et af Europas bedste steder til bølgesejlads. Området kaldes også det kolde Hawaii eller Cold Hawaii.

Vi arrangerer hvert år 3-4 stævner og har de sidste 10 år været vært ved DM i Wave og freestyle. I 1998 var NASA medarrangører af VM. Der har også været afholdt EM stævne med NASA som en af primusmotorerne. Vi arrangerer desuden SurfJoint hver sommer hvor vi byder på gratis surfundervisning, grill, dj og et brag af en fest med live musik. Overskuddet går til børne- og ungearbejde i klubben, samt til Læger Uden Grænser.

Vi ser surfing som et af flere tilbud og aktiviteter, der blandt mange forskellige ting gør Thy til en fantastisk naturoplevelse. Det gælder både for fastboende og for turister. Vi tror på Thy som et område, der – godt og grundigt forankret i et stærkt og selvsikkert lokalmiljø – sigter både nationalt og internationalt.